O nas

Dlaczego ? W jaki sposób?
Go to DLACZEGO?

DLACZEGO?

«Twoje słowo jest lampą dla moich kroków i światłem na mojej ścieżce»
( Ps 119,105)
Naszym pragnieniem jest aby Słowo Boże miało jak największy zasięg. Doświadczamy osobiście jak bardzo Pismo Święte przemienia nasze życie, więc chcemy dzielić się Nim z Państwem.

Go to W JAKI SPOSÓB?

W JAKI SPOSÓB?

«Jak słodka jest Twoja mowa dla mego podniebienia, ponad miód słodsza dla ust moich.» ( Ps 119,105)
Krówki to polskie słodycze, które mają bogatą tradycję. Wierzymy, że łącząc pyszne cukierki z Słowem Bożym uda nam się zdobyć Państwa serca, a Pismo Święte dotrze do jak największej ilości osób.

Go to KIM JESTEŚMY?

KIM JESTEŚMY?

« Bo my nie możemy nie mówić tego, cośmy widzieli i słyszeli.»
(Dz 4,20)

Każdy z nas doświadczył przemiany w spotkaniu z Chrystusem. Nasze historie są różne, ale wierzymy, że Bóg nas zjednoczył w jednej misji, głoszeniu Jego Słowa.

Go to GDZIE NAS ZNALEŹĆ?

GDZIE NAS ZNALEŹĆ?

«Idźcie więc i nauczajcie
wszystkie narody.»
(Mt 28,19)

Wierzymy że nasze krówki są naprawdę narzędziem ewangelizacyjnym. Mogą go znaleźć Państwo w coraz większej ilości miejsc lub zakupić na naszej stronie.

Napisz do nas