Wrzesień 3, 2017

Dlaczego?

«Twoje słowo jest lampą dla moich kroków i światłem na mojej ścieżce» ( Ps 119,105) 

Nasz pomysł na krówki ze Słowem Bożym narodził się w maju 2017. Podczas rekolekcji z Marią Vadią w Gliwicach, powstało w nas pragnienie ewangelizacji, przekazywania Dobrej Nowiny w nowoczesnej formie.

Pismo Święte jest dla nas bardzo ważne, staramy się je czytać, rozważać i przede wszystkim żyć nim.

Pragniemy aby docierało ono do jak największej liczby osób. Dlatego też do naszej bombonierki dołączamy egzemplarz Nowego Testamentu. Jeżeli posiadasz już Pismo Święte zapraszamy do tego aby tym Nowym Testamentem podzielić się z kimś kto może go potrzebować.